Handset 1 Insurance in Hungary - Chubb
 •  Lakossági biztosítások

  Telekom készülékbiztosítás

  A Chubb European Group SE biztosító Európa egyik legnagyobb tapasztalattal rendelkez? piacvezet? mobiltelefon-biztosítója. Európa 20 országában több mint 3 millió készüléket biztosítunk.

  A Magyar Telekom Készülékbiztosítási programjának részletes feltételeit az alábbiakban találja.

  Telekom Készülékbiztosítás-?sszefoglaló

  A Készülékbiztosítás a Chubb European Group SE és a Telekom közös szolgáltatása, amely alapján a biztosított készüléket ért káresemény esetén a készülék javításáról vagy cseréjér?l a Biztosító gondoskodik.

  Mi a teend? kárbejelentés esetén?
  1. Legfontosabb, hogy el?ször is hívja fel kárbejelentési vonalunkat a 06 80/30-00-30-as telefonszámon munkanapokon 9:00-17.00 óráig!
  2. Lopás vagy Rongálás esetén tegyen rend?rségi feljelentést!
  3. FONTOS! A Telekomhoz nem szükséges befáradni személyesen, mert az ügyintézés csak és kizárólag telefonon keresztül történik a fenti telefonszámon!

  1. A fedezet - Milyen esetekre vonatkoznak biztosítási csomagjaink?

  A fedezet kizárólag arra a Készülékre érvényes, amelyben az adott kárigény alapjául szolgáló Biztosítási Esemény id?pontjában benne volt a Telekom által regisztrált és általa jóváhagyott SIM-kártya.

  Fedezett biztosítási események:

  Véletlenszer? károsodás (minden csomagban fedezett) Pl.:

   • Leesik és eltörik
   • Nyomás vagy súly miatt összetörik, megnyomódik
   • Hirtelen vízzel/folyadékkal való érintkezés miatt károsodik

  Harmadik személy általi rongálás (minden csomagban fedezett) Pl.:

   • Szándékos földhöz vágás, vízbe dobás, összetörés

  Lopás (az Extra csomagokban fedezett) Pl.:

   • Gépkocsi feltörés, betöréses lopás, uszodai/munkahelyi szekrény feltörése
   • Rablás (akaratot megtör? fizikai er?szakkal vagy fenyegetéssel)
   • Zseblopás

  Bels? meghibásodás (a Plusz csomagokban fedezett)

   • Ha a gyári garancia letelte után hirtelen bels? meghibásodás lép fel
   • A garancia leteltét követ?en 365 napig érvényesíthet?

  Párásodás (a Plusz csomagokban fedezett)

   • A készülék bárminem? párásodása vagy nedvesedése (pl. izzadság, páralecsapódás) miatti meghibásodás (a „Plusz” nélküli Alap és Extra csomagokból ki van zárva)

  Néhány gyakoribb kizárás, amikor nem térít a biztosító:

  Kár bekövetkezése, ha 14 éven aluli kiskorú használja a készüléket

  Véletlenszer? károsodás esetén:

   • Rendeltetésszer? m?ködést nem befolyásoló, esztétikai sérülések
   • Garanciális hibák, bels? meghibásodás (kivéve Plusz csomagnál)
   • Fokozatos károsodás, elhasználódás, kopás, korrózió
   • Helytelen üzemeltetés vagy gyártói kezelési utasítás be nem tartása
   • Szervizelési, karbantartási folyamat vagy kísérlet

  Rongálás esetén:

   • Családtagok, lakótársak, károsult általi rongálás

  Lopás esetén:

   • Nyilvános helyen ?rizetlenül hagyott készülék ellopása
   • Elvesztés, rejtélyes elt?nés

  A kizárások teljes kör?, részletes listáját az Általános Szerz?dési Feltételek tartalmazzák!

  2. Ár és önrész

  A készülékbiztosítás havi díját és a kár térítése esetén fizetend? önrészt a Csatlakozási Nyilatkozat tartalmazza.

  3. A biztosító szolgáltatása

  Jogos kárigény esetén a sérült készüléket a Biztosító Szervizpartnere megjavítja. Nem javítható vagy ellopott készülék esetén a Biztosító a kárrendezés id?pontjában rendelkezésre álló készülékek függvényében, saját döntése alapján megtéríti a Készülék új, felújított vagy egyéb hibátlan Készülékre történ? cseréjének önrésszel csökkentett költségét a Biztosító Szervizpartnerénél. Ekkor a Készüléket a Biztosító Szervizpartnere els?sorban típusazonos készülékre cseréli. Amennyiben ilyen készülék nem áll rendelkezésre a 15 munkanapos kárrendezési határid?n belül, akkor hasonló paraméterekkel rendelkez? más típusú készüléket ad a Biztosítottnak. A biztosító a javítás vagy csere önrésszel csökkentett költségét fizeti.

  4. Futáros kárrendezés

  Elfogadott kár esetén a Biztosító Szervizpartnere által szervezett futár veszi át a károsodott Készüléket a Biztosítottól. A megjavított, illetve cserélt Készülékeket ugyancsak a futár juttatja el vagy vissza a Biztosítotthoz. Az átadás és az átvétel részletes lebonyolításáról a kárrendez? kollégák tájékoztatják a Biztosítottat a kárbejelentés során. A futár költségét az ÁSZF feltételei alapján a Biztosító állja. Emiatt a Telekom üzleteiben kárt rendezni 2015. január 5. után már nem lehet.

  5. Hogyan mondható le a biztosítás?

  A szolgáltatás bármikor lemondható: személyesen Felmondó Nyilatkozat kitöltésével a Telekom üzletekben, valamint írásban, postai levélben a megfelel? egyedi el?fizet?i azonosítók megadásával.

  6. Elérhet?ségek:

  Kárbejelentés: Tel: +36 80 30-00-30 (zöld szám) Levél: Marsh Kft., 1082 Budapest, Futó u. 47-53., E-mail: keszulekbiztositas@marsh.com

  Panaszkezelés, biztosítási információk: Tel: +36 1 487-4087, Fax: +36 1 487-4081 Levél: Chubb European Group SE Magyarországi Fióktelepe, 1054 Budapest, Szabadság tér 7., E-mail: ugyfelszolgalat@chubb.com

  Díjfizetéssel, biztosítással kapcsolatos információk - Magyar Telekom Telefonos Ügyfélszolgálat: 1430 Levél: Magyar Telekom Nyrt Lakossági Szolgáltatások Üzletág, 1519 Budapest, Pf. 34. E-mail: ugyfelszolgalat@telekom.hu

  A jelen összefoglaló nem teljeskör?, ezért kérjük, olvassa el a biztosításra vonatkozó Általános Szerz?dési Feltételeket, a Csatlakozási Nyilatkozat mintát és a Biztosítási Termékismertet?t is!

  Kérjük, olvassa el a Magyar Telekom Általános Szerz?dési Feltételeit is!

  色和尚爱瑟瑟在线视频